logotyp

Vi behöver dina synpunkter för att bli bättre!

I första hand bör du kontakta den som ansvarar för verksamheten, enhetschef eller annan personal för att lämna synpunkter och klagomål.
 
Synpunkts- och klagomålshantering
När du skickar in formuläret registreras dina synpunkter hos oss och vidarebefordras till den instans eller verksamhet som berörs. Din anmälan redovisas även till arbetsmarknadsnämnden som har det yttersta ansvaret för verksamheten. Din anmälan blir en offentlig handling som kan begäras ut av vem som helst enligt offentlighetsprincipen. Detta gäller dock inte om ärendet blir sekretessbelagt.
 
Anmäl anonymt
Ange inte ditt namn eller dina kontaktuppgifter om du vill att din anmälan ska vara anonym. Om du gör en anonym anmälan kan vi dock inte ge dig någon återkoppling.
 
Hantering av personuppgifter
Uppsala kommun behandlar personuppgifter enligt dataskyddsförordningen (GDPR). Arbetsmarknadsnämnden ansvarar för hanteringen av dina personuppgifter i detta formulär. Vi samlar in uppgifterna för att administrera synpunkter och klagomål. Det gör vi utifrån den rättsliga grunden allmänt intresse.

Vi behandlar och sparar uppgifterna enligt arkivlagen.
 
Begär utdrag eller klaga
Om du vill ta del av de uppgifter vi har sparade om dig kan du begära ett registerutdrag. Du har rätt att få uppgifterna inom 30 dagar. Läs om dina rättigheter som uppgiftslämnare.

Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att klaga hos Datainspektionen.
 

Här kan du lämna dina synpunkter

* markerar att fältet är obligatoriskt att fylla i
 
Rubrik*    
Mina synpunkter*  
   
Förnamn  
Efternamn  
Telefon  
Epost    
  Skicka kopia av ärendet till mig.
 
 
 
Arbetsmarknadsförvaltningen 2018
Systemansvarig: David Lundgren